فرم های تکمیل شده گزارشات روزانه- کارورزی 3

فرم های تکمیل شده گزارشات روزانه- کارورزی 3

فرم های تکمیل شده گزارشات روزانه- کارورزی 3

فرمت فایل: Word

تعداد فایل :   6

/ رشته علوم تربیتی /توضیحات کلی:

فرم الف:  نگارش گزارش روزانه/

فرم ب: گزارش جلسات بحث و گفتگو با استاد/ گروههای کوچک/ بحثهای جمعی/ سمینارها/

فرم ج: چارچوب تهیه طرح آموزشی/

 كارورزي4

فرم ج: طراحي و تدوين، اجرا و ارزيابي واحد يادگيري


خرید آنلاین